Your search results

Ciljevi i misija

Zaštite fizičkih i pravnih lica kao klijenata od mogućih zloupotreba od strane fizičkih lica i posrednika koji suprotno društvenim normama i principima i pravilima struke obavljaju ovu delatnost;

Izgrađivanja i realizacija savremenog koncepta prometa nekretnina koji svim učesnicima u prometu obezbeđuje najviši kvalitet usluge, efikasnost i pravnu sigurnost;

Unapređivanje sopstvene delatnosti i razvoja međusobne saradnje u oblasti prometa nekretnina;

Izgrađivanja i očuvanja poslovnog morala

Unapređivanja sopstvene delatnosti kroz uvođenje savremene organizacije i tehnologije rada, stručnog obrazovanja i usavršavanja

Eliminacije nelojalne konkurencije među posrednicima i negovanja međusobnih poslovnih odnosa, saglasno principima i pravilima koje utvrđuju pozitivni zakonski propisi.

  • Advanced Search

Uporedna lista